Ons bedrijf • Maatschappelijk Betrokken

HediBouw?

HediBouw staat als onderneming midden in de maatschappij. Samen leven, werken, wonen en ontspannen in een duurzame wereld. In die maatschappij willen wij leven.

HediBouw laat dit zien in de stijl van ondernemen en werken. Dit is ook zichtbaar in onze bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente Dronten en Flevoland. Zo sponsoren wij enkele lokale sportclubs en evenementen. Verder stimuleren en begeleiden wij leerlingen van bouwopleidingen om ervaring op te doen en het vak te leren.